KELAS USAHAWAN “PROGRAM PEREKAYASAAN SOSIAL NELAYAN” DI PUSAT INTERNET KOMUNITI CHERANG RUKU

Aktiviti terkini |9 April 2021

Tempat Aktiviti:
Bilik Ict Training Pusat Internet Komuniti Cherang Ruku
Tujuan :
• Kelas secara atas talian ini bertujuan untuk memberi pendedahan dengan lebih baik bagi mengurangkan kes pandemik Covid 19 pada masa kini.

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti:
• Melibatkan peserta nelayan dari daerah Pasir Puteh.
• Kebanyakan kurang mahir dengan pengisian “live Google Meet” dengan bantuan staf Pusat Internet Komuniti Cherang Ruku.


Kelebihan Aktiviti :
• Menimba ilmu yang baru dengan belajar atas talian.
• Menjimatkan masa.
• Mengurangkan kadar kes Covid 19.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :